Teoria

Mallintaminen on aihe, minkä osaaminen yhteiskunnassa vaihtelee erittäin paljon. Joillekin akateemisillekin ihmisille malli tarkoittaa lähinnä epämiellyttävää loikkaa tuntemattomuuteen. Parhaat IT-ammattilaiset taas voivat kuvata ja kehittää arkkitehtuureja ja ratkaisuja simulointeineen ”mille tahansa alueelle”. Siksi tarvittaisiin yhtenäinen kieli kehittää mm. sote-uudistusta ja kaikkia rakenneuudistuksia. Siihen kuuluisi myös suuri määrä muuta tietämystä, sillä suuri osa tärkeästä tiedosta on näkymätöntä.

Mallien holarkia, symboli M

 1. Itsenäinen kohde eli holon
 2. Useita kohteitten tasoja käsittävä holarkia
 3. Systeemi kuvaamassa virtauksia, ja tarkoitusta
 4. Agentti älykkäänä systeeminä vuorovaikutuksessa muiden kanssa
 5. Liiketoimintamalli (kuten business canvas) liittyen agenttiin
 6. Kestävä systeemimalli omaa diagnostiset kyvyt selviytyä haasteista
 7. Visualisoinnin ja kehittämisen metodiikka suunnitella rakenteita
 8. Sosiotekninen yhteiskuntanäkökulma
 9. Logistiikka optimoimassa ja määrittämässä yhteiskunnalle edullisia palvelumalleja (matkailutoimialan tavoin)
 10. Toimintotutkimus tapana tutkia kaikkea edellä olevaa
 11. Rakenneuudistus käsitteenä tuottamassa yhteiskuntaan kestävän kehityksen mukaisia palveluita.

Tämä ketju selostetaan tarkemmin seuraavissa menukohdissa.

Yhteiskuntaa kehitettäessä yhä yleisemmin tulee vastaan tilanteita, joissa on tarve siirtyä isompaan tai pienempään skaalaan, muuttaa rakenteita, palveluita ja mitä tahansa. Esimerkiksi korona-epidemia sai aikaan mullistuksia kuin eritasoisia elimiä hallituksesta kansalaiseen asti jouduttiin nopeasti sovittamaan yhteen. Ilman mallintamisen taitoja tämä sovitus ei ala kunnollisesti toimimaan.

Mallintaminen on ainoa ja paras tapa sovittaa yhteen yhteiskunnan palveluita ja tarpeita. Sitä voi tehdä malleina, visuaalisesti ja tietokoneen avulla sekä verkostoina.